środa, 25 maja 2016

Stawianie sztachety z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie prócz wyjątkowych przypadków.

Stawianie plotki PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc wyjątkowych przypadków.

Plotki Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno określać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz proponowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania plot Winylowe na plot i bramkę ogrodzeniowa zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, jak projektowane ploty z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy planowane sztachety z PCV na plot i bramkę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz